İlkokulda Eğitim

Okulumuzda 21. yüzyılın çağdaş bireyi yetiştirmek için hazır bilgiyi almak yerine, bilgiye ulaşma yollarını öğrenirler. Bu nedenle “düşünmek” davranış biçimi olarak öğretim sürecinde sürekli gelişim halindedir. Bilgiyi tekrar etmek yerine düşünerek fikir üretmek, yaratıcı çözümler bulmak ve sorgulamak için uygun aktif öğrenme ortamı hazırlanır. Düşünmek ve düşündüğünü yazılı, sözlü ya da çizgilerle ifade edebilmek için teknik ve yöntemlerin uygunluğuna ve çeşitliliğine önem verir.