İnsan Kaynakları Stratejisi

Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Özel İlk-Orta Okulunun ihtiyaçları doğrultusunda; İnsan kaynaklarını planlama, İş Analizlerini yapma , Görev Tanımlarını yapma, Performans Değerlendirme, Ücretleri belirleme, Hizmet içi Eğitim , İşe Alma süreçlerini içerir.

İnsan Kaynakları Hedefleri

Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Özel İlk-Orta Okulunun ihtiyaçları doğrultusunda, İnsan Kaynakları stratejisinden hareketle;

Kurumumuzun Kültürüne, Vizyon ve Misyonuna uygun,

İnsan kaynaklarını Planlama, Yönetme

Performans değerlendirme sistemini kurum içerisinde yönetilmesini sağlama

Performansa bağlı ödül sistemi geliştirme

Adil bir ücret sistemi oluşturma

Çalışanlara kariyer imkânı sağlama ana hedeflerimizdir.

İşe Alım Süreci

Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Özel İlk-Orta Okulunun ihtiyaçları doğrultusunda, İnsan Kaynakları stratejisinden ve İnsan Kaynakları hedeflerinden hareketle;

Kafkas Üniversitesi ve/veya Okulumuzun sitesinde yer alan insan kaynakları başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde doldurulur ve e-mail yolu ile ilgili e-mail adresine gönderilir.

Başvuruda bulunan adaylar İK havuzunda yer alır.

İhtiyaçlar doğrultusunda bu adaylar İK tarafından değerlendirmeye alınır.

Görev tanımına ve kurumun belirlediği şartlara uygun adaylar belirlenerek, Akademik Kadroya yönlendirilir.

Yapılan bu görüşmede, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler değerlendirilir

Akademik Kadro tarafından uygun bulunan adaylar, yöneticiler tarafından da değerlendirdikten sonra, İnsan Kaynakları tarafından iş teklifinde bulunur.

İşe alım süreci oryantasyon programı ile devam eder.

AÇIKLAMALAR

Öğretmen başvurularında Eğitim Fakültesi dışındaki mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesine veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesine sahip olmak ön koşuldur.

İş başvurusunda fotoğraf olması zorunludur.

Bu formun doldurulması, kurumumuzu herhangi bir taahhüt altına sokmamaktadır.

Vereceğiniz tüm bilgiler, kurumumuz tarafından kesinlikle gizli tutulacaktır.

Formda vereceğiniz e-posta adresinin ve cep telefonu numarasının (tüm iletişimler e-posta ve telefon yoluyla sağlanacağı için) geçerli bir adres ve numara olması gerekmekte olup, iletişim bilgisi eksikliğinden dolayı ulaşılamayan adayların başvuruları geçersiz olacaktır.

CV GÖNDER

DOSYA YÜKLEYİN

Dosya yükleme sistemi yapım aşamasındadır.

E-MAİL GÖNDERİN

kakuv1999@gmail.com adresine mail yoluyla da CV gönderebilirsiniz.