MİSYONUMUZ

Misyonumuz

Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında;

 • Özgüveni ve iletişim becerisi gelişmiş,
 • Akademik ve sosyal başarısı yüksek,
 • Topluma lider ve model olabilecek,
 • Evrensel bilgi ile donatılmış, yerel değerleri özümsemiş,
 • Ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştiren,
 • Eğitim-öğretim alanında çağdaş uygulamalara önderlik eden, bir eğitim kurumu olmaktır.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz;

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;

 • Yaratıcı,
 • Dünyaya uyumlu,
 • Sorunlara çözüm getiren,
 • Girişken,
 • Yurtsever,
 • Yüksek donanımlı,
 • Üretken,
 • Ahlaklı,
 • Dinamik,
 • Öğrenmeyi seven,

Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz;

 • Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,
 • Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,
 • İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak,
 • Eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştirmek,
 • Olumlu kurum iklimi yaratmak,
 • “Kaküv” kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak,
 • Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,
 • Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,
 • Ana dilimizin yanı sıra İngilizce dili de etkin bir biçimde öğretmek,

TARİHÇE

Tarihçe;

Okulumuz ilk kez 13 Eylül 1999 yılında, Kafkas Üniversitesi bünyesinde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necati Kaya tarafından hizmete açılmıştır. İlk yılında 1. ve 2.sınıfla toplam 21 öğrenci ile öğretime başlamıştır.Okulumuz ilk mezunlarını 2005-2006 yılında vermiştir.1999-2000 Eğitim Öğretim yılından bu yana kademeli geçişle birlikte eğitime devam ederek okulumuz 330 öğrenciye ulaşmıştır

Okulumuz, Anasınıfı ve 16 derslikle 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında hizmete devam etmektedir.