KAKÜV, sayın rektörümüz ve aynı zamanda vakıf başkanımız Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlığında toplanarak bir dizi reformist kararlar aldı.

Üniversitemizin imkanlarının bundan böyle daha kesif bir şekilde tasarrufumuza sunulduğu toplantıda, gelecek yılların projeksiyonu ve hedefleri tartışıldı.

Okulumuzun en büyük zenginliği olan mevcut çevre ve doğal yapısını, içinde bulunduğu koşullar dahilinde maksimum faydalanacağımız şekilde organize edeceğiz.