Sosyal Bilgiler dersinde, dersi daha etkili kılmak ve daha öğretici materyaller ngeliştirmek üzere Sümer Tabletleri hazırlandı. Hazırlanan Sümer Tabletleri, öğrencilerin daha zengin bir öğrenme deneyimi sağlaması bakımından oldukça başarılı bulundu.

Öğrenciler bir yandan killi hamurlara şekil verip eğitimsel materyal hazırlamaya çalışırken, bir yandan da keyifli zaman geçirdi. Ayrıca sonraki derslerde deprem çantası hazırlandı, deprem çantasının önemine değinildi.