Okulumuzda sınıflar arası dil etkinliği kapsamında 6. ve 7. sınıflar bir araya gelerek konuşma etkinliği yaptılar.

Toplumsal hayatta çok önemli bir rolü olan iletişimin temel becerilerinden birisinin konuşma olması gerçeğinden hareketle öğrencilere yönelik bir dizi etkinlik yapılıyor. Bu kapsamda KAKÜV öğrencileri etkinlikleri büyük ilgi duyuyor ve öğretmenlerin gayretiyle dil becerilerini geliştiriyorlar..