Okul Öncesinde Temel Eğitim

Okul öncesi dönem olarak nitelendirilen 48-60 ay aralığı; çocukların zihinsel becerilerinin ve duygusal gelişimlerinin %80’ini tamamladıkları, yaşamın temelini oluşturan dönemdir. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu bu evrende Kaküv koleji, çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyo-kültürel, dil ve psikomotor gelişimlerini destekler

Kaküv kolejinde verilen eğitim ile öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenir ve öğrencinin kendini doğru ifade etmesine, kendini gerçekleştirebilmesine, kendiliğinden inisiyatif alabilmesine ve iç denetim kazanmasına olanak sağlanır. Öğrencilere ilkokul için gerekli olan ön beceriler kazandırılarak, öğrendikleri kullanılabilir hale getirmek için rehberlik edilir.