KAKÜV, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi uhdesinde at biniciliği kursu başlatmıştır.

Yalnızca kendi öğrencilerimize özgü olan kurs ile öğrencilerimiz at biniciliğini deneyimleyebilecekler.

Kurslar yalnızca hafta sonu ve 8 ders ile sınırlı olup, kayıt ücretlidir.